POWER KNOT

Offentlige institutioner, såsom kantiner, skoler, hospitaler og militære anlæg:
Institutioner, specielt med storkøkkener, er steder hvor der dagligt bliver genereret store mængder madaffald. Power Knot (LFC) sparer samfundet for en masse C02 udslip, da intet organisk madaffald skal køres væk. Det er indiskutabelt at mange statslige institutioner, anvender en stor del af deres affaldsbudget på bortskaffelse af bl.a. madaffald. Ved anvendelse af Power Knot (LFC), vil den unødige omkostning blive reduceret til et minimum, for herefter at anvendes til vigtigere formål end affaldsbortskaffelse.

 


Restauranter:
Store mængder madaffald der hver dag bliver smidt væk fra alle slags restauranter, medfører ikke kun lugtgener, det skaber ofte også hygiejne problemer. De fleste restauranter har høje omkostninger på bortskaffelse af deres madaffaldsordninger. Madrester og overskydende mad fra køkkenet, kan let nedbrydes i maskinen, hvilket sparer virksomheden for unødige omkostninger på både forebyggelse af lugtgener og hygiejneproblemer i køkkenet og omkring restauranten.
  
Ved anvendelse af Power Knot (LFC) sender og tilkendegiver virksomheden et signal på, at de har til hensigt, at vise de er miljøbevidste. Hvilket mange i dag kigger på når de skal vælge spisested og samtidig højne dette også stedets omdømme.

 


Hoteller og konferencecentre:
Hoteller og konferencecentre genererer meget mere affald end andre brancher. Hvilket vil sige at renovationsomkostninger normalt er ekstremt høje i denne branche. Power Knot (LFC) hjælper med  til, at nedbringe disse omkostninger til et minimum. Samtidigt med, at der kan spares lønomkostninger på den interne logistik.

Se info video nedenfor.