POWER KNOT

BESKRIVELSE & FORDELE

Power Knot (Liquid Food Composter) er en maskine, der i en lukket tank, automatisk nedbryder og bortskaffer det meste organiske madaffald indenfor 24 timer. Når Power Knot (LFC) er installeret, kan du når som helst fylde dit organiske madaffald i maskinen. Det nedbrudt organiske madaffald bortskaffes med spildevandet til rensningsanlægget. Rensningsanlægget opsamler næringen i spildevandet og anvender den til biogas.

 

Forskellen på kværnesystemer og Power Knot (LFC) er at Power Knot (LFC) naturligt nedbryder det organiske affald til en energisuppe, i en accelereret proces ved hjælp af enzymer og mikrober samt ilt. Enzymer og mikrober er EU godkendte og totalt harmløse.

Nøje afmålt vand sprøjtes ind i maskinen for at holde en balance for mikroorganismerne, en roterende arm i maskinen skovler langsomt det organiske madaffald rundt, for konstant at mixe gammelt madaffald med nyt, der blandes med ilt og mikroorganismer. På denne måde optimeres nedbrydningsprocessen. Madaffaldet bliver nedbrudt i en sådan grad, at det bliver til væske, og kan flyde ud af maskinen gennem et finmasket filter i bunden. Det grå vand er derfor sikkert og et supplement til naturen.

Kapacitet; mængden af mad der kan nedbrydes afhænger af typen af mad, sammen med frekvensen den bliver fyldt i maskinen med og længden af en arbejdsdag. 


Den opgivne kapacitet på en LFC-model er baseret på et mix af rå og tilberedt mad, der forefindes i en typisk restaurant gennem en 12-16 timers arbejdsdag.

Beregningerne i nedenstående skema, er lavet ud fra et 24 timers forbrug, derfor kan den givne besparelse være større end foreskrevet. Kogt ris, pasta og brød er noget af det mad der hurtigst nedbrydes, og hvis det påfyldes jævnt over dagen kan kapaciteten blive det dobbelte af værdierne.

MODELLER & KAPACITET

DATABLADE

Power Knot  (LFC) Liqiud Food Composter datablade kan hentes på nedenstående link. Databladene er pt. kun på engelsk, men vil snarest muligt være at finde på dansk.

      1. LFC-20 / opløseligt pr. dag 20 - 35 kg  

      2. LFC-50 / opløseligt pr. dag 50 - 90 kg

      3. LFC-70 / opløseligt pr. dag 70 - 125 kg

      4. LFC-100 / opløseligt pr. dag 100 - 180 kg

      5. LFC-200 / opløseligt pr. dag  200 - 360 kg

      6. LFC-300 / opløseligt pr. dag 300 - 540 kg

      7. LFC-500 / opløseligt pr. dag 500 - 900 kg

      8. LFC-1000 / opløseligt pr. dag 1000 - 1800 kg
          (kun på forespørgsel)