POWER KNOT

EU-GODKENDELSER AF MICROBER OG ENZYMER

​​Nedenfor ses certifikationer på EU-godkendelse af microber  der bruges i LFC-maskinen;

Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 for så vidt angår minimumsindholdet af enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei, der tilføres det organiske madaffald i LFC-maskinen.

Link til ovenstående CELEX_32011R0336

Kommissionens forordning (EU) nr. 336/2011 af 7. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1292/2008 for så vidt angår anvendelse af fodertilsætnings-stoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i foder, der indeholder diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin EØS-relevant tekst

Link til ovenstående CELEX_320011R0516

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 787/2013 af 16. august 2013 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen er Kemin Europa N.V.) EØS-relevant tekst

Link til ovenstående CELEX_32013R0787