POWER KNOT

HVAD KAN POWER KNOT (LFC) BRUGES TIL

Maskinen skal ses som en biologisk fordøjelse, hvor mikroorganismerne fordøjer det organiske madaffald. Power Knot (LFC ) anvender en serie processer hvor mikroorganismerne nedbryder det organiske madaffald ved tilstedeværelsen af ilt. Det vil sige, at miljøet i Power Knot (LFC), med vores proprietære mix af mikrober og enzymer, accelererer nedbrydningen af de fleste organiske madvarer og bio-plastic indenfor 24 timer. Outputtet er gråt vand, der er miljømæssigt sikkert. Hvilket betyder, at det kan ledes direkte ud i kloarksystemet.

Power Knot (LFC) er et praktisk alternativ til traditionel bortskaffelse af organisk madaffald. Alt du kan spise så som frugt, grønsager, kød, fisk, ost, brød, ris og pasta kan fyldes i en Power Knot (LFC).

 

Power Knot (LFC) kan nedbryde både råt og tilberedt mad, og processen er helt grøn, da der ikke anvendes kemikalier. 

Som en af jordens ældste processer, er kompostering den mest effektive metode til stabilisering og konvertering af organisk nedbrydeligt madaffald. Madaffaldet bliver IKKE  hakket, men nedbrudt i en sådan grad, at det omdannes til en flydende væske, der siver ud af maskinen gennem et finmasket filter. Det grå vand er derfor sikkert og er et godt supplement til naturen. 

Power Knot (LFC) fordøjer konstant det organiske madaffald og du kan til enhver tid fylde mere på maskinen, åbn lågen, fyld i og lukke igen. Motoren kører IKKE  når lågen er åben. Din affaldshåndtering kan optimeres; de store beholdere til opbevaring af madaffald er ikke længere nødvendige Istedet placeres små spande på vogne med hjul, der kan transporteres direkte hen til maskinen når de er fyldte. Dette er med til at forbygge belastningsskader hos personalet og lugtgener i det hele taget fra de store beholdere; da maskinen kan fyldes kontinuerligt. ​

Organisk madaffald maskinen kan fordøje

Organisk madaffald
Organisk madaffald
Organisk madaffald
Organisk madaffald
Organisk madaffald
Organisk madaffald
Organisk madaffald
Organisk madaffald
Organisk madaffald
Organisk madaffald.dk
Organisk madaffald
Organisk madaffald