POWER PACK

HVAD SKER DER MED VANDET VED INSTALLATION AF POWER PACK

Monteres en Power Pack i en fedtudskiller sker der en kraftig reducering af fedtdannelser i brønden, fedtet opløses som vandig væske og danner derfor ikke skorpe.

 

Det betyder at der sjældent bliver brug for at få brønden tømt.

Svovlbrinte (H2S) belastningen i fedtbrønden reduceres til et niveau der næppe kan lugtes. PP-behandlingen nedbryder hurtigt og effektivt svovlbrintemolekylet.

I forhold til den enkelte fedtbrønd er det en besparelse og en lettelse, men med et større antal fedtbrønde er besparelsen ganske betydelig.

Med PP-behandlet vand undgås kalkstens- og okkerbelægninger i kedler og rør, til at forebygge anaerobe bio-film i rørledninger, lette rengøring og forbedre kvaliteten af afledt spildevand. Okker er et gulbrunt slim, der ofte kan være træg, og påvirke både afløb- og rørsystemer.

FEDTUDSKILLER

Nedbrydning af fedtmolekyler i emfang og fedtudskiller

Power Pack - en katalysator, der fungerer uden tilførsel af energi, tilsætningsstoffer, benyttelse af Ozon eller UV.

Power Pack er godkendt til brug i forbindelse med vand samt velegnet til brug i fødevarer. Lugtgener reduceres, fedtbelægninger opløses – dette sker ved en ”kold forbrænding”.
                                   

 

Power Pack (PP) hjælper jer med at finde en effektiv og miljøvenlig løsning, på jeres luftkvalitet, fedt og stegeos.

”Sagt med andre ord - Power Pack omdanner fedt til vand og luft”

FORDELE

  • Med en Power Pack reduceres lugtgenerne med 60-80 %.

  • Reducere CO2

  • Ingen behov for tømning af fedtudskiller.

  • Eliminere tøring af brønden.

  • Sidst men ikke mindst, nedbringes energiforbruget.

  • Undgå anmærkninger fra levnedsmiddelstyrelsen.

  • Fremmer firmaets grønne profil.

Power Pack - Fedtudskiller.png
Katalysator til fedtudskiller

VIGTIGT!

Inden Power Pack monteres, er det vigtigt, at hele afløbssystemet ud til fedtudskilleren renses omhyggeligt.

Power Pack systemets effekt foregår hovedsageligt i fedtudskillerbrønden. Vær opmærksom på baglænsnedbrydning af rørtilførslens belægning, hvilket kan medføre store mængder af fedtblandet slam i fedtudskilleren. Dette kan overstige fedtudskillerens kapacitet. Sker dette kan det afbryde virksomhedens daglige drift.

MODELLER

PP-mini K6/FB50 Peritract

Komplet m/beslag og vib.

Tilhørende PP-D 15 aflader

Varenr. 3923

Kr.  6.467,00                ekskl. moms og fragt

PP-mini 6m/FB 90 Peritract

Komplet m/beslag og vib.

Tilhørende PP-D15 aflader

Varenr. 3922

Kr.  9.287,00

ekskl. moms og fragt

PP-Combi 24/FB M Peritract

Komplet m/vægbeslag og vib.

Varenr. 3921

Kr. 12.169,00

ekskl. moms og fragt

PP-combi 24/FB Peritract

Komplet m/vægbeslag og vib.

Varenr. 3920

Kr.  15.000,00

ekskl. moms og fragt