POWER PACK

EMFANG

Power Packs effekt på fedtmolekyler i emfangen

Taler vi mad; er de mest almindelige fedtstoffer, både vegetabilske og animalske fedtstoffer samt palmintinsyre. Palmitin-syren har et højt smeltepunkt, og opløses derfor hurtigt. C15H31COOH (eller C16H32O2).

PROJEKT TIVOLI A/S - UDARBEJDET AF TEKNOLIGISK INSTITUT

Projektet har afprøvet en ny teknologi – en Power Pack (PP) – der har mange anvendelser, og en af dem er at reducere aflejringen af fedt i emudsug.

Der er stor interesse for at finde effektive teknologier, der kan løse problemet med fedt i ventilationsanlæg i køkkener i hotel- og restaurationsbranchen – bl.a. på grund af de store serviceomkostninger, der er forbundet med mekanisk fjernelse af fedt med henblik på at minimere brandrisikoen.

Projektet har vist, at der efter montering af en PP ikke har været behov for at foretage en egentlig rensning, men kun behov for at skifte filtre og rengøre bundbakken overfladisk. Der er således sparet udgifter til at rengøre anlæg og kanalsystem. Det har ikke været muligt at dokumentere potentialet for at spare energi i projektet.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Biotech Innovation, HJE Ventilation samt Tivoli A/S.

Perioden for projektet løb fra 2017 - 2018.

En PP kan beskrives som en katalysator, der uden brug af elektricitet eller mekaniske dele har indvirkning på substanser – i dette tilfælde på nedbrydning af fedt i forbindelse med vanddamp. Selve funktionsprincippet af en PP er ikke fuldt forstået, men en vigtig parameter er, at den fungerer uden tilførsel af energi. Den fulde rapport kan læses på linket her

"Projektet har vist, at der efter montering af en Power Pack ikke har været behov for at foretage en egentlig rensning, men kun behov for at skifte filtre og rengøre bundbakken overfladisk. Der er således sparet udgifter til at rengøre anlæg og kanalsystem.​"

FORDELE

  1. Mados reduceres kraftigt.

  2. Bedre sug, lettere og mindre rengøring – helt op til 80 % hurtigere, da fedtet opløses og ikke sætter aflejringer i udsugningssystemet.

  3. Reducerer brandfaren.

  4. Power Pack (PP) nedbryder fedtet – uden varmeudvikling, også kaldet ”kold forbrænding”.

  5. Pr. 1/10mm fedtbelægning tabes ca. 40 % effektivitet.

  6. Sidst, men ikke mindst nedbringes energiforbruget.

  7. Undgå anmærkninger fra levnedsmiddelstyrelsen.

  8. Fremme firmaets grønne profil.

BILLEDE TIL EMFANG_edited.png
Katalysator til emfang

VIGTIGT!

For at opnå den ultimative effekt, er det vigtigt at emfang, aftræksrør og fedtfilter m.m. er rengjort grundigt inden Power Pack monteres.

Power Pack’s utrolige egenskab er at den opløser fedtet inden det når aftrækskanalen. Det bevirker at luften og arbejdsmiljøet i køkkenet, samt rengøringen forbedres betydeligt i det daglige.

VIDEOPRÆSENTATIONER AF POWER PACK

Se en præsentation af Power Pack og dens funktion på linket her

Videopræsentation af test hos Tivoli A/S kan ses her

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.